loader image

Vull ser soci

VULL SER SOCI!

Ser soci

Article 6 1. Són socis o sòcies de ple dret d’aquesta entitat esportiva les persones físiques majors de 18 anys que han sol·licitat l’admissió a la junta directiva i, que sent acceptats, abonin la quota corresponent. Són socis o sòcies aspirants d’aquesta entitat esportiva les persones físiques menors de 18 anys que han sol·licitat l’admissió a la junta directiva i han estat acceptades per aquesta. Tindran dret a l’ús de les instal·lacions socials mitjançant la quota que fixi l’assemblea general i passaran automàticament a ser socis de ple dret al complir els 18 anys.

Què vol dir ser soci?

Ser soci significa poder compartir el projecte de club, bé a través dels òrgans de govern, Junta Directiva i Assemblea, com de la seva representació en els diferents esdeveniments en que participi.

360

+ SOCIS de plé dret.

Scroll Up