loader image

Educa en valors

PROJECTE «EDUCA EN VALORS»

Formem persones!

L’esport és un mitjà molt potent per a l’educació i la formació personal. Mentre fem salut, ens distraiem i gaudim amb la pràctica esportiva, l’esport serveix, també per educar a nens i joves.

El nostre objectiu serà ajudar a formar i educar a millors jugadors però sobretot persones.

 1. Perquè a través de l’esport estem treballant valors massa importants com per no tenir-los en compte: tolerància, joc net, autoestima, superació, esportivitat, respecte, treball en equip, voluntat. Tots aquests valors ens ajuden a formar persones.
 2. Perquè tots els nens i nenes tenen el dret a gaudir de la competició, d’ocupar el temps d’oci d’una forma divertida, de fer nous amics, de fomentar les relacions amb nens i nenes d’altres cultures.
 3. Perquè no sempre és fàcil superar una derrota o celebrar un triomf, ja que el resultat no és el més important. El que de debò és important és l’esforç esmerçat per fer-ho el millor possible.
 4. Perquè necessitem els companys d’equip i els adversaris, ja que, sense ells, no hi ha competició. Cal fomentar el respecte I el treball en equip.
 5. Perquè sense normatives, arbitres o jutges no podem competir, ja que un reglament és important, i encara ho són més les decisions i la tasca dels qui tenen la responsabilitat de fer-lo complir.
 6. Perquè sense instal·lacions ni material esportiu no hi ha practica esportiva. Cal que entre tots en tinguem cura i en fem un bon us.
 7. Perquè l’ànim de pares i mares és essencial. Per això, cal no contradir les decisions dels arbitres ni dels entrenadors, i no fomentar un ambient de dubtes i contradiccions en l’esportista.

ESPORTISTES

 • Gaudeix de la competició, sigui quin sigui el resultat.
 • Accepta les normes de joc i les decisions dels àrbitres.
 • Respecte els teus companys i els teus adversaris; sense ells no podries jugar.
 • Si vols tenir un material de qualitat, cal que el respectis i ajudis a conservar-lo.

ENTRENADORS

 • Tots els nens han de poder participar i gaudir de la competició.
 • El resultat no és el més important; sí que ho és l’esforç per fer-ho el millor possible.
 • L’esport és un mitja educatiu per desenvolupar-me com a persona.

PARES I MARES

 • L’ànim de pares, mares i amics és basic, però cal respectar el jugador contrari i l’àrbitre.
 • S’han de respectar les decisions del entrenador i ajudar-lo a desenvolupar la seva tasca.
 • La victòria o la derrota son elements secundaris; el més important és que els nens s’ho passin bé.
Scroll Up